Raufoss Fotball

Akademi (RFA)

Akademi (RFA)

Raufoss fotballakademi (RFA) er paraplybetegnelsen på de ulike tilbudene for barn og ungdom i Raufoss fotball.

I dag består RFA av FFO og RFAX, samt fotballskoler og andre spillerutviklingstiltak utover den ordinære aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen.

Fotballfritidsordning

FFO er et "etter-skoletid-tilbud" i regi av Raufoss fotballakademi. Dette fotballtilbudet er for barn født 2006-2010. På FFO vektlegges lek med ball og basisferdigheter.

For de yngste er tilbudet ment som en introduksjon til fotballaktiviteten, mens for de eldre barna vil det være økt fokus på ferdighetsutvikling.
FFO skal være en arena for trivsel, fotballglede og utvikling! Barna differensieres i grupper basert på alder, kjønn, modning og ferdighetsnivå.
Tilbudet inkluderer tilgang til leksehjelp, samt mat og drikke.

For ytterligere informasjon, samt påmelding: Trykk her!

Påmeldingen gjelder for to måneder av gangen.

Vi har følgende påmeldingsperioder i løpet av året: august-oktober, november-desember, januar-februar, mars-april og mai-juni.

Individuell oppfølging

RFAX er et fotballtilbud som vektlegger individuell- og spesifikk ferdighetsutvikling for ivrige fotballspillere i født mellom 2006-2003.

Spillerne differensieres i fire grupper basert på blant annet kjønn, fysiologisk alder, ambisjoner og ferdighetsnivå.

Øktene planlegges og gjennomføres med utgangspunkt i følgende hovedtemaer: Scoringsferdighet, pasningsferdighet, medtak/mottak, dribleferdighet, forsvarsferdighet. Samtidig har vi alltid elementer av hurtighet, styrke, balanse, koordinasjon og bevegelighet i våre økter.

For ytterligere informasjon, samt påmelding: Trykk her!

Påmeldingen gjelder for tre til fire måneder av gangen.

Vi har følgende påmeldingsperioder i løpet av året: september-november, desember-mars, april-juni.

NB! Vi benytter oss av et nytt påmeldings- og registreringssystem. Alle må derfor melde seg på gjennom denne tjenesten. Uavhengig av om du har meldt på fra før eller ikke. Alle som tidligere er påmeldt på dermed melde seg på igjen.

Redaktør: Erik Børresen, erikboerresen@gmail.com
Medieansvarlig/webansvarlig: Cathrine Løkken, cathrine.lokken@raufossfotball.no  
Kontakt Mediautvalget: media@raufossfotball.no

E-post daglig leder: jorn.ola@raufossfotball.no
Telefon: 61198700
Besøksadresse: Raufoss Fotball, Badelandvegen 1, 2831 Raufoss
Postadresse: Postboks 65, 2831 Raufoss
Org.nr: 971013109 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift