Raufoss Fotball

FFO

FFO

Informasjon oppstart FFO høsten 2015

Etter at første halvår med Raufoss Fotball FFO er gjennomført ønsker vi å takke alle som har stått på for at dette kunne gjennomføres. Ikke minst ønsker vi å takke alle deltagerne som har bidratt til at FFO’en har vært et givende arrangement for våre instruktører.

Nå er det sommerferie, men vi er i gang med å gjøre klart for ny oppstart til høsten. Her kommer informasjon til dere som tenker å melde barna på Raufoss Fotball FFO.

Oppstart
Dato for oppstart av Raufoss Fotball FFO er mandag 17. august.

Hvilke dager?
Vi vil tilby FFO to dager i uken, mandager og onsdager hver uke. Overskrider vi 50 påmeldte deltagere vil det vurderes å dele gruppen i to etter alder. Her vil de to gruppene få to dager hver, men ikke samme dager. Eksempelvis vil den yngste gruppen ha FFO på mandager og onsdager, mens den eldste gruppen vil ha FFO på tirsdager og torsdager.

Påmelding
Ledige plasser igjen. For å melde seg på sender man mail til ffo@raufossfotball.no. Få med navn, fødselsdato og hvilken skole han eller hun går på.

Målgruppe
I utgangspunktet er FFO’en for unger i 2.-7. klasse. Det vil allikevel gjøres individuelle vurderinger dersom unger utenfor målgruppen ønsker å delta.

Logistikk
Det har vært stilt spørsmål om logistikk fra skole til FFO, og om dette ligger i det totale månedsbeløpet på 1150,-. Per dags dato vil transporttilbudet inngå i skolene på Raufoss, og dette vil naturligvis ligge i månedsprisen. Hvor stor interessen er fra øvrige skoler i Vestre Toten kommune vil være avgjørende i forhold til hva vi kan tilby av transport her. Vi vil få en utfordring dersom få unger skal bli hentet fra skoler i områder rundt Raufoss. Dette vil kunne løses med interne avtaler med dem det måtte gjelde, men ta høyde for at det kan medføre en liten økning i månedsbeløpet. Nøyaktig hva denne økningen vil bli kan vi informere om dersom det blir aktuelt.

Søskenmoderasjon
Det gis 25% rabatt på søsken nr. 2 og 50 % rabatt på søsken nr. 3.

Instruktører
Instruktørene vil i hovedsak bestå av A-lagsspillere fra herrelaget, og i litt mindre grad fra damelaget, samt vil trener Espen Haug være til stede.

Henting
Når ungene blir hentet mellom kl. 16.00 og 16.30 vil vi ha to representanter fra Onsdagskaffen som passer på at alle kommer seg trygt hjem. De vil ha en navneliste hvor de krysser av for hver enkelt person.

Hentingen vil skje på parkeringsplassen utenfor hallområdet for å unngå mye biltrafikk ved inngangen.

Leksehjelp
For de som ønsker leksehjelp frem mot treningsøkten kl. 14.30 vil vi ha et eget rom tilgjengelig hvor det vil være arbeidsro og muligheter for hjelp fra voksne personer.

Klær og utstyr
I og med at dette er et tilbud i samarbeid med Telenor Xtra vil alle deltagere få utdelt treningsdress, drakt, shorts, strømper og bag. Vi skulle helst hatt dette klart på første dag (2. mars), men vil dessverre bli litt forsinket. Utstyret er bestilt og vi har fått beskjed om at det vil ankomme Norge i månedsskiftet februar/mars. Vi kan dermed anta å få det tilsendt i løpet av de første ukene i mars.

Det vil være viktig at ungene har med seg nok klær, spesielt på vinterstid, da hallen kan være veldig kald. Lue, votter/hansker, buff og superundertøy vil ofte være en nødvendighet. Samtidig vil det være lurt at hver enkelt har med seg en drikkeflaske.

Alternative aktiviteter
Som kjent er dette en fotballfritidsordning med fokus på fotballaktivitet. Det vil allikevel tas høyde for at temperaturen i hallen på vinterstid kan være såpass lav at fotballaktivitet må byttes ut med noe annet. Da vil alternativene være å dra ut i marka og bruke naturen for det den er verdt (grilling, aking, skigåing m.m.) eller å ordne til aktiviteter på Sportshytta. Alternative aktiviteter vil også være aktuelt inn mot avslutninger, eksempelvis sommeravslutning.

Betaling
Det vil være månedlig betaling med fakturering den 1. i hver måned med betalingsfrist den 20. i samme måned. Første innbetaling vil dermed bli utsendt 1. april med betalingsfrist 20. april. Informasjon om dette finner dere også i vedtekter.

Forsikring
Hver enkelt deltager er dekket av grunnforsikringen i Fotballforsikringen til Norges Fotballforbund. Denne dekningen er uten kostnad og eksklusiv for Telenor Xtra. Dette er også nevnt i brosjyren for Telenor Xtra.

 

Redaktør: Erik Børresen, erikboerresen@gmail.com
Medieansvarlig/webansvarlig: Cathrine Løkken, cathrine.lokken@raufossfotball.no  
Kontakt Mediautvalget: media@raufossfotball.no

E-post daglig leder: jorn.ola@raufossfotball.no
Telefon: 61198700
Besøksadresse: Raufoss Fotball, Badelandvegen 1, 2831 Raufoss
Postadresse: Postboks 65, 2831 Raufoss
Org.nr: 971013109 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift