Raufoss Fotball

NAMMO Stadion

NAMMO Stadion

Vi oppgraderer Persveløkka (øvre gressbane) til å bli ett fullverdig anlegg for bredde- og toppfotball. Det er allerede bestilt undervarme og kunstgress, og vi satser på få lagt ut dette i løpet av september. Før dette skjer, må resterende grunnarbeider ferdigstilles. Her gjenstår grøfting, drenering og avretting av spillflaten.

I det neste trinnet står flytting av tribunene fra Raufoss Stadion til østsiden Persveløkka, bygging av tribuneanlegg og sosiale fasiliteter på vestsiden av banen, samt oppmontering av flomlysanlegg. Når det gjelder fasilitetene i forbindelse med tribuneanlegget på vestsiden av banen, har vi her reservert en brakkerigg på totalt 16 brakker. Vi mener at disse skal kunne dekke nødvendige kortsiktige behov som toaletter, kiosk, medierom, møterom osv. Det er ikke beregnet nye garderober i dette byggetrinnet.

Hvilken type undervarme vi ønsker å bruke har vært diskutert i lang tid. Nå har et nytt system, bygd på IR (Infrarød)- varme nettopp blitt godkjent i Kulturdepartementet. Vi har valgt denne typen varme, da dette krever lite investeringer og har betydelig mindre driftskostnader enn andre typer varme.

Lysanlegget vil dekke både daglig behov (200 lux) og kravene som gjelder for TV-lys i 1. divisjon og høyere (500 lux). Dette betyr en forholdsvis stor kostnad, men det ville likevel bli dyrere og mer komplisert dersom vi velger en billigere løsning som må gjøres om på et senere tidspunkt.

Totalkostnaden for de investeringene som er nevnt her er på cirka 13 millioner kroner. Vi får inntil 3,2 mill. kr i spillemidler, vi har fått godkjent kommunal støtte på 2,5 mill. kr og får refundert merverdiavgifter på ca. 1,5 mill. kr. Det betyr at vi står igjen med et finansieringsbehov på litt under 6 mill. kr. Dette betyr at vi må selge mange andeler til banen og trenger økonomiske tilskudd fra både privatpersoner og bedrifter for å komme i mål med finansieringen.

Jeg ønsker alle lykke til med prosjektet og regner med at alle gleder seg til å kunne spille fotball utendørs igjen!

Med sportslig hilsen

Finn Arne Børresen
Styreleder

Redaktør: Erik Børresen, erikboerresen@gmail.com
Medieansvarlig/webansvarlig: Cathrine Løkken, cathrine.lokken@raufossfotball.no  
Kontakt Mediautvalget: media@raufossfotball.no

E-post daglig leder: jorn.ola@raufossfotball.no
Telefon: 61198700
Besøksadresse: Raufoss Fotball, Badelandvegen 1, 2831 Raufoss
Postadresse: Postboks 65, 2831 Raufoss
Org.nr: 971013109 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift